За нас

МОМА ЕООД е българска компания, която разработва иновативни ИКТ решения за управление на бизнеса и разполага с висококвалифициран екип от ИКТ инженери и консултанти. Компанията има дългогодишен опит в разработването и внедряването на ERP/MOM/DSS системи. МОМА ЕООД има натрупан голям опит в моделирането на производственото планиране и контрол и внедряването на такива ИКТ решения за различни производствени среди. Основният собствен продукт на компанията е RedKey – иновативна ERP/MOM система за управление на бизнеса в производствени предприятия от отраслите: металообработване, машиностроене, мебели, текстил, дрехи, хранително-вкусова, битова техника, производство на продукти за потребление.